Pintoreak

Bayon Salado, Juan

  • 20 años de la Galería Bay- Sala. 1991ko azaroan argitaratutako katalogoa.
  • Juan Bay-Sala (1913-1995). 1996ko azaroan argitaratuko katalogoa, galeriaren 25 urteurrenaren oroitzapena zela eta.