Literatoak

Baraibar Zumarraga, Federico

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Federiko Baraibarri buruz.

  • Apráiz, O.: Federico de Baraibar y los Estudios Vascos, «Revista Internacional de Estudios Vascos», 1920;
  • Apráiz, R.: Baraibar en la correspondencia de Menéndez Pelayo, «Boletín de la Biblioteca de M. Pelayo», 1952;
  • Herrán, F.: Federico de Baraibar y Zumárraga, «Comedias escogidas», Vitoria, 1784.

En la colección Bidegileak editada por el Gobierno Vasco hay más información disponible sobre Federiko Baraibar.