Aldizkariak

Auspoa

  • ESNAL, Pello: "Antonio Zavala: omen eta oroimen". Egan, 2010, 1-2 liburukiak, 5-17.
  • ESNAL, Pello: "Auspoa: Antonio Zavalak utzitako ondare maitagarria", RIEV, 2010, 55, 1. lib., 221-239.
  • IRIONDO, Joxemari: "Antonio Zavala Etxeverria Tolosa, 1928-01-28 - Xabier, 2009-01-02". Euskera, 2009, 54, 3. lib., 1802-1840.
  • ZAVALA, Antonio: Auspoaren auspoa I, Sendoa Argitaldaria [Auspoa 238], Oiartzun, 1996. Bereziki, "En busca de poesía popular a través del País Vasco. (Bertso berri billa Euskalerrian zear)" [21-40].
  • ZAVALA, Antonio: Auspoaren auspoa II, Sendoa Argitaldaria [Auspoa 239], Oiartzun, 1996.
  • ZAVALA, Antonio: Auspoaren auspoa III, Sendoa Argitaldaria [Auspoa 262], Oiartzun, 1999.
  • ZAVALA, Antonio: Auspoaren auspoa IV, Auspoa, Gipuzkoako Foru Aldundia [Auspoa 300], Donostia, 2006. Bereziki, "Erri-literaturaren alde. Doctor honoris causa izendapenean, Deustu, 1999-XI-17" [25-45], "Atzera begira edo liburu-sail baten gorabeerak. Deustun, 1999-XI-18" [47-66], "Elkarrizketa" [149-164] eta "Itzaldia" [209-224]. Azken horren izenburuak besterik adieraz badezake ere, gaztelaniaz idatzitako hitzaldi baten testua da, egileak berak landua, herri literaturari buruz Renon (AEB) 2003ko maiatzean egin ziren jardunaldi batzuetan irakurtzeko.