Kontzeptua

Gazteluak. Arkitektura

Euskal kastellologiaren analisia egiterakoan, sortzen zaigun lehengo arazoa, zalantzarik gabe, euskal gazteluen sailkapena burutzeko dauden zaitasunetatik dator, erabilitako irizpideen arabera oso sailkapen ezberdinak lor ditzakegulako.