Literatoak

Arocena Gomendio, Antonio

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Andoni Arozenari buruz.

En la colección Bidegileak editada por el Gobierno Vasco hay más información disponible sobre Andoni Arozena.