Zuberoa. Valle del río Apurra, entre Belhigaina y Bostmendieta. Fot. Ainhoa Arozamena Ayala, 2003.