Mapa de la obra: Etxaun'en bertsoak gipuzkeraz (Jon Miranderen lankidetasunez), Yon Etxaide Itharte, Itxaropena argitaldaria, Zarautz-1969