Coro de Aingüriak en la Pastoral Bereterretx, en Athérey (Zuberoa). Foto Ainhoa Arozamena Ayala, 2005