Literatoak

Alzola Guerediaga, Nicolás

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Nikolas Alzola, Bitañori buruz.

  • Astola (Felipe de): Al compás del corazón. «El Bidasoa», 4-IX-1954.
  • San Martín (J.): Escritores Euskéricos 1968 (24).
  • Tauer (N.): Bonaparte'ren eun-urte muga dala-ta. «E. Gogoa», X, 1959 (105).
  • Arocena (F.): Cien autores vascos«Bol. Am. del País( 1966, (515). L. Michelena: Atalak «Egan» 1967.

Bernardo ESTORNÉS LASA

  • Ezkiaga, Patxi: Nikolas Gerediagaren kultur ikuspegia, Egan, 1993-2.
  • Irazabal Agirre, Jon: Inventario de los fondos documentales de la Biblioteca-Archivo Nikolás Alzola "Bitaño", de Durango Merinaldeko Adizkideen Gerediaga Elkartea, Ernaroa, septiembre 1988, nº 5.
  • Necrológica en "Euskera", 1982-2.

Archivo AUÑAMENDI

En la colección Bidegileak editada por el Gobierno Vasco hay más información disponible sobre Nikolas Alzola, "Bitaño".