Monarkia eta noblezia

Alfontso I.a Borrokalaria

 • CARRASCO PEREZ, Juan (koord.). Historia ilustrada de Navarra.1. Edades Antigua y Media. Iruña: Diario de Navarra, 1993.
 • Colección Reyes de Navarra. Iruña: Mintzoa, 1986-1994.
 • FORTUN PuREZ DE CIRIZA, Luis Javier; JUSUE SIMONENA, Carmen. Historia de Navarra I. Antigüedad y Alta Edad Media. Iruña: Nafarroako Gobernua, 1993.
 • GARCIA ARANCON, M. Raquel. "Navarra e Iparralde en la Baja Edad Media". Revista Internacional de los Estudios Vascos, 45 libk., 123-196 or. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2000. Kontsulta data: [2011ko apirilak 24].
 • JIMENO ARANGUREN, Roldan. "Sustrato cultural de la Vasconia altomedieval". Revista Internacional de los Estudios Vascos, 44 libk., 441-454 or. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1999. Kontsulta data: [2011ko apirilak 24].
 • LACARRA DE MIGUEL, Jose Maria. Historia del reino de Navarra. Caja de Ahorros de Navarra, 1976.
 • LACARRA, J. M. "La conquista de Zaragoza por Alfonso I". Al-Andalus, 1947, 12.
 • LACARRA DE MIGUEL, Jose Maria. Historia política del reino de Navarra desde sus orígenes hasta su incorporación a Castilla. Iruña: Nafarroako Aurrezki Kuxa-Aranzadi,1972-1973. 3 libk.
 • LEMA PUEYO, Jose Angel. Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Pamplona (1104-1134). Gijon: Trea, 2008.
 • LEMA PUEYO, Jose Angel. Instituciones políticas del reinado de Alfonso I "el Batallador", rey de Aragón y Pamplona (1104-1134). Bilbo: Servicio Editorial, Euskal Herriko Unibertsitatea, 1997.
 • MARTIN DUQUE, Angel J. "Los núcleos pirenaicos: Navarra, Aragón Cataluña (718-1035)". JOVER, Jose Maria. Historia de España. Madril: Espasa Calpe, 1998. VII libk.
 • MARTIN DUQUE, Angel J. "Vasconia en la Alta Edad Media. Somera aproximación histórica". Revista Internacional de los Estudios Vascos, 44 libk., 399-439 or. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1999. Kontsulta data: [2011ko apirilak 24].
 • RAMIREZ VAQUERO, Eloisa. Historia de Navarra II. La Baja Edad Media. Iruña: Gobierno de Navarra,1993.
 • SANCHEZ-MARCO, Carlos. Historia Medieval del Reyno de Navarra. [Iruña]: Fundación Lebrel Blanco, 2005. Kontsulta data: [2011ko apirilak 24].
 • EGILE UGARI. Enciclopedia de Navarra Temática, VII libk.,1, Historia: Desde la prehistoria hasta 1234, Pamplona: Herper, 1989; VII libk.,2, Historia: Desde 1234 hasta 1512, Iruña: Herper, 1989.
 • EGILE UGARI. Gran Atlas de Navarra. Geográfico-Histórico. II. Historia. Iruña: Nafarroako Aurezki Kutxa, 1986. 269 or.
 • EGILE UGARI. Gran Enciclopedia de Navarra. Iruña: Nafarroako Aurezki Kutxa, 1990.
 • EGILE UGARI. Historia de Navarra. Donostia: Kriselu, 1990.
 • Nafarroako Erdi-Aroko Historiari buruzko analisi historiografiko bat eta bibliografia ugari hemen aurki daitezke:
 • GARCIA ARANCON, Maria Raquel. "La historia medieval de Navarra (1983-2003)". Vasconia. Cuadernos de Historia, 34 zbk., 139-184 or. Donostia: Eusko Ikaskuntza, 2000. Kontsulta data: [2011ko apirilak 24].