Kontalariak

Aguirre Badiola, Domingo de

  • LÓPEZ ANTÓN, José Javier: Josep Torras i Bages y Domingo Aguirre Badiola. Una óptica confesional de la cultura autóctona en Vasconia y Cataluña, Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko Aldizkaria, 1996, LII.
  • MICHELENA, Luis: Historia de la Literatura Vasca, 156. Madrid, 1960.
  • MÚJICA, Gregorio de: Los titanes de la cultura vasca, 71, 79. Auñamendi Argitaletxea, San Sebastián, 1962.
  • ONAINDIA, A.: Prólogo a la antología Ondarrak (de Domingo de Aguirre), Bilbao, 1964.
  • VILLASANTE, L.: Historia de Literatura Vasca, 318, 323. Bilbao, 1961.
  • Itzaldiak (Agirre, beretergoan, Azkue-k egina; Agirre, olerkaria, Echegaray-k egina; Agirre, irakurgaikiña, Lhande-k egina), 1920an Agirreren heriotza urtean ospatutako hitzaldi batzuk eta, Euskal-Esnaleak ale berezi baten argitaratuak. Donostia, 1923.
  • Revista Euskalerriaren Alde, 1920.ko urtarrileko alea
  • Revista Boga, boga (Domingo de Agirre-ri bere ehungarren urtea zela eta eskainitako berezia), 1964ko maiatza-ekaina.
  • Ondárroa. Juan San Martín, Euskaltzainak egina.