Pintoreak

Agirre Sanchez, Lorenzo Victoriano

  • MANTEROLA, Pedro; PAREDES, Camino. Arte navarro 1850-1940. Panorama bilduma. Iruña: Nafarroako Gobernuko Viana Printzearen ERakundea, 1991, 57-58 orr.

AEC