Historialariak

Jimeno Jurio, Jose Maria

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Jose Maria Jimeno Juriori buruz.