Itzultzaileak

Etxebarria Martín, Jon Gotzon (1979ko bertsioa)

Dirauket, E'tar J. A..

Escritor en euskara. Nacido en Santurce (Bizkaia) el 7 de febrero de 1934, fallecido en 1996.

Sacerdote. Estudió en los seminarios de Castillo y Vitoria. Miembro correspondiente de Euskaltzaindia. Aprendió el euskara a los 17 años consiguiendo llegar a escribir correctamente tanto en prosa como en verso. Entre sus numerosas traducciones se pueden citar Charles Perraulten ipuiñak (1965), Martial'en ziri- bertsoak (1965), Phedro'ren alegiak (1965-66), Bakarautak, "Soliloquios divinos" de Lope de Vega (1966); Fatima'ko Ama Birjiña ta umeak, del Dr. Raúl A. Arango (1966), Liturgi-goratzarreak (1966), Agustín Deunaren eskutitzak (1966), Esopo'ren alegiak (1967) y una serie de poemas catalanes de Verdaguer, Costa, Llobera y J. Maragall, etc. Las poesías las firma con el seudónimo "Dirauket".

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Jon Gotzon Etxebarriari buruz.