Bertsolariak

Etxabe, Iñaxi

Bertsozale eta bertsolari. Emakume bertsolaria izatean, jendaurreko saio gutxi egindakoa. Bere burua ez dauka bat-bateko bertsolaritzat. Arantzazuko bertso-sariaren (1956) eta San Frantzisko Hirugarren Ordenakoen sariketaren (1957) irabazle. Basarrirekin, emakumearen izaera zela eta, teman ibilitakoa.

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio eskura dezakezu Iñaxi Etxaberi buruz.

logo Bidegileak