Filologoak

Barrenengoa Arberas, Federico de (2004ko bertsioa)

Especialista en toponomástica. En noviembre de 2004 es nombrado en Vitoria-Gasteiz, Miembro de Honor de Euskaltzaindia.