Barrios

LABRAZA

  • Enciso Viana, Emilio y Cantera Orive, Julián: Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. Tomo I. Caja de Ahorros Municipal de Vitoria. Vitoria, 1967.
  • Palacios Mendoza, Victorino: Inventario de Arquitectura rural alavesa. Rioja Alavesa/ Arabako Nekazal Arkitekturaren Inbentarioa. Errioxa Arabarra. Diputación Foral de Álava / Arabako Foru Aldundia. Vitoria-Gasteiz, 1985.
  • V. V. A. A (López López de Ullibarri, Félix y Dabouza Salcedo, Arantza coords): Elizbarrutiko Arte Sakratuaren Museoa- Museo Diocesano de Arte Sacro.Vitoria-Gasteiz, 1999.

Alberto GARATE GOÑI