Literary Figures

Zubikarai Bedialauneta, Agustín

Su principal producción es la teatral:

 • Aberriagaz bizi
 • Kirrixkak
 • Aingira kumak
 • Umetako kezkak (para niños)
 • Illobaren indarra
 • Itxas-lapurrak
 • Itxasertzeko itsu-mutilla
 • Itxasora (premiado en Biarritz, 1950)
 • Seaska inguruan (segundo premio en el concurso de Navidad de San Sebastián, 1956)
 • Jaunaren bideetan (1958)
 • Mariñelak (1964, con música de J. M. Altuna)
 • Kresaletan (con música de G. Solabarrieta)
 • Zurrukutun (Santa Klara egunean, Atunetara, Bost iruko)
 • Loyolako semea
 • Ni naiz kapitan piloto
 • Iru alaba (premio "T. Alzaga", 1963)
 • Gizon on eta andre erre (premio "T. Alzaga", 1967)
 • Bizi garratza (mención honorífica del premio Guipuzcoa, 1967): Lurrunpean (premio Guipuzcoa, 1968)
 • Errekonduan (premio Guipuzcoa, 1969)
 • Mendu zarrak (premio "T. Alzaga", 1969)
 • Mendi ta itsaso (1983)
 • Artea'ko itsua (premio de Teatro de la Diputación de Bizkaia, 1986).

Su producción se halla recogida por "Antzerti". Autor asimismo del libreto de la ópera Gernika del maestro Escudero.

 • Piñuetako madalenak (premio Guipúzcoa, 1965)
 • Gogorra gertatu da zuen errian (premiado en C.A.T. de San Sebastián)
 • Gantzeruak izan dira (premiado en C.A.T. de San Sebastián)
 • Amonatxo zaharrak eta ur-txakurrak (premiado en los Juegos Florales de Ondarroa, 1964)
 • Bale denborak (1978)
 • Anton Guzurretxe, Esan eta esango (1979)
 • Laiñoak Mundakan (1980)
 • Mon-da-ka, Ira usaiña (premios Etxeita)
 • Bizitzako urratsak, Garratz eta gordin (1981)
 • Itxastarrak (1985)
 • Gerrateko kontuak (Memorias, 1983)
 • Peru eta Mari gureak (1985).
 • Urbasatik kantuz (segundo premio en los Juegos Florales de Sangüesa, 1967)
 • Naparroako bideetan (primer premio en los Juegos Florales de Sangüesa, 1968)
 • Koroiko pitxiak (segundo premio en los Juegos Florales de Zornotza).

Colaborador de las revistas Olerti, Karmel y Zer.

 • Motrico (premio Pueblos de Guipuzkoa, 1970)
 • Boga ta zixe (1977). Gure inguruak (1982)
 • Bizkaiko bidetan (1984)
 • Ondarroa baserri giroan (1985)
 • Balendin Berriotxoa Deuna (1988).

Diversas monografías dedicadas a localidades vascas.

En 1994 aparece su 333 Oroipen eta ikuspegi, recopilación de sus publicaciones en numerosa prensa periódica.

Gogorra zan Anton.
Garratza.
Aurpegi luxenga...
Begi zorrotz, urtenak, bekoki estu, belarri andi, sudur zulo zabal, okotz zapal.
Ulea, ule motza, baiña betea. Beltzerana.
Izketan, berbetan, sikua.
Borondatez, ixil zalea.
Izakeraz, latza.
Txalopan, lanean, danen esanetan, alegintsua, eginkorra.
Itxasoan, nai ta ausarditsu izan ez, bildur bakua.
Ta iñok ez zekian nuntarra zan.
Lenengotan, errira etorri barritan, Anton. Beste barik.
Gero Anton "Ostatu"; geroago Anton "Petra".
Deitura bat edo bestea, batera etozan: Petra'ren ostatuan bizi zalako.
Guzurretxe'ko Anton esaten eutsen azkenetan.

Antón era duro.
Aspero.
De cara alargada y pálida...
De ojos vivos y prominentes, frente estrecha, grandes orejas, anchos agujeros de la nariz, mentón plano.
El pelo, corto pero abundante. Oscuro.
En la conversación, seco.
En el comportamiento, parco.
En la manera de ser, curtido.
En el barco, en el trabajo, esforzado y eficaz, según decían todos.
En el mar, sin ser valiente, tampoco tenía miedo.
Y nadie sabía de dónde era.
Al comienzo, nada más venir al pueblo, le decían Antón. Sin más.
Luego Antón "Pensión"; y más tarde Antón "Petra".
Ambos sobrenombres eran lo mismo, pues vivía en la pensión de Petra.
Y al final le llamaban Antón el de Guzurretxe.


Anton Guzurretxe, Edit. Euskaltzaindia-BBK, 1979

En la colección Bidegileak editada por el Gobierno Vasco hay más información disponible sobre Augustin Zubikarai.