Lexique

MOBILIARIO

Conjunto de muebles de una casa, tresnak (c), tresneria (Hb), puskak (B, G, AN, L), etxe-imiñi, aldera, altzari, tretxu (B), erredizeak (B, arc), deusak (L), deusak (AN), hate, hati, hatü (S), atu (R), hatuak (Lh.), atuxak (Ol.), ostillamendu (BN), müblaje (S), mubleak (T-L); m. y ajuar de la novia, hatüka (S); bere aldera guztia (B), todo su moblaje; ezpa nolatan nehor sar ahal daite borthitz baten etxera, eta haren ostillamendua pilla, baldin lehen esteka ezpadeza borthitza? (Leiz.), nola gizon hazkarraren etxean sar ditake norbait, eta ebats detzazke haren puskak, lehenik bera estekatzen ez badu? (Duv.), ¿o cómo puede alguno entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si primero no hubiere atado al fuerte?, etxe hortan badizü (S), en esa casa hay abundante mobiliario; onki atatruk dago etxe hori (R), esa casa está bien amueblada.

Mobiliario, etxe-tresna.

Diccionario Auñamendi.