Ikertzaileak

Echegaray Corta, Bonifacio de

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Bonifacio Etxegarairi buruz.

  • AROCENA, F. "Don Bonifacio de Echegaray. In Memoriam". Boletín de la Real Sociedad Bascongada del País, 13 (1957) 74-77.
  • ARTECHE, J. de. "Don Boni, en Camino y Horizonte". Pamplona 1960, páginas 83-88.
  • GARRIGA, G. "Don Bonifacio Etxegaray y Korta". Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos, 8 (1957) 25-26.

En la colección Bidegileak editada por el Gobierno Vasco hay más información disponible sobre Bonifacio Etxegarai.