Politikariak eta Kargu publikoak

Dassance, Louis

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Louis Dassanceri buruz.

En la colección Bidegileak editada por el Gobierno Vasco hay más información disponible sobre Louis Dassance.