Literary Figures

Euskeraren berri onak (1761). Agustin Kardaberaz