Lekaide eta lekaimeak

LARRAÑAGA ARANGUREN, Policarpo

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Poli Larrañagari buruz.

En la colección Bidegileak editada por el Gobierno Vasco hay más información disponible sobre Poli Larrañaga.