Biografiak

ESQUILO

Ha traducido al euskara a Esquilo, V. Ametzaga, Prometeu burdinetan, en la rey. "Euzko Gogoa", 1959. También B. J. Larracoetxea es autor de Lugiña, mutiko ta Eskilosoak, publicado en "Euskal Esnalea", en 1927. Ref. Jon Bilbao.