Literatoak

Egusquiza Meabe, Juan Bautista

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Juan Bautista Eguzkitzari buruz.

En la colección Bidegileak editada por el Gobierno Vasco hay más información disponible sobre Juan Bautista Eguzkitza.