Literatoak

Arkotxa Martija, Jose Antonio

Escritor guipuzcoano en lengua vasca. Nació en Mutriku el 29 de marzo de 1911, falleció el 17 de marzo de 1996.

Algunos de sus trabajos los ha firmado con "Atxukale", "Kirolzale" y "Joxantonio". Empleado de oficina. Hizo estudios de teneduría de libros y jefe de contabilidad. Estuvo exiliado tras la guerra de 1936-1939 en Ciboure (Lapurdi) hasta su vuelta en 1943 a Ondarru, luego Errenteria y finalmente San Sebastián.

Miembro correspondiente de Euskaltzaindia. Ha colaborado en El Día, Argia, Euzkadi, Zeruko Argia, Timón, Stella Maris, Egan, etc. Y en emisiones radiofónicas por Radio la Voz de Guipúzcoa de San Sebastián. Es autor de las obras teatrales: Nork nori ziria sartu?, 1949; San Piñaztei, 1951; Antzerki ikasketa berezia, 1954; Arantzazuko anai Patxi, 1956; Gabon-Gabontzeta, 1957; Leniz'ko alaba, 1959; Brokel jaurra, 1964; Brokel jauna (1964), Josan, 1966; Porteraren semea, 1967; Naximentu berria, 1969; Itxas-Lanbrotan ,1970 y Tan Tarran Tapatatan!!! (1971), Joxemaritarrak (1981), Kresal txipristinak, 1982. Ha merecido diversos premios de teatro. También ha escrito guiones de radio: Arrai saltzailleak, 1961; Egia ta Erria, 1962. Ambos premiados por el CAT de San Sebastián.

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Jose Antonio Arkotxari buruz.