Iturri historikoak

Reja de San Millán

Documento administrativo medieval alavés, de interés para la investigación toponímica. Se trata de una relación de núcleos alaveses que pagaban al monasterio de San Millán de la Cogolla, realizada por el decano del monasterio hacia el año 1025, bien en ganado o bien en hierro (reja). Constan más de 300 aldeas agrupadas en varias circunscripciones. Su contenido íntegro, es el siguiente:

In era millessima sexagesima tertia, decano de Sancti Emiliani sicut colligebat ferro per Alava ita scribimus.
UBARUNDIA XVIII reggas: Gamarra maior duas reggas, Gamarra minor una reg., Erretanna I reg., Hamarira una reg., Mengano I reg., Huriuarri I reg., Mengano Goien una reg., Gernica I reg., Zeriano I reg., Betellogaha II reg., Naffarrate et Elhossu I reg., Hurnaga I reg., Urbina et Angellu I reg., Lucu et Arçamendi I reg., Goiahen I reg., Bagoeta I reg.
CAMBOA XX regs.: Gehete I reg., Essavarri, Argillana et Arina III regs., Langara et Moio III rgs., Aroma I rg., Zuhazu I reg., Mariaeta I rg., Hazua II rgs., Hurizahar et Orengohin I rg., Mendissur I rg., Marurana III rgs., uno de cubito in longo et duos minores, Essavarri I rg.
HARHAZUA XXVII rgs.: Durana II rgs., Arzubiaga I rg., Zurbano II rgs., Hillarrazaha II rgs., Zerio I rg., Oretia et Matauco III rgs., Ania et Jungitu III rgs., Argumantz III rgs., Arbuslu II rgs., Luviano II rgs., Hurivarri I rg., Doipa II rgs., Sansoheta I rg., Arroiaha et Reztia I rg., Mendivil I rg.
HARHAZUA XXII rgs.: Betoniu II cgs., Elhorriaga I rg., Arcahia I rg., Sarricohuri I rg., Otazu I rg., Gamiz I rg., Borinivar I rg., Huribarri I rg., Haberasturi et Huriarte, Argendonia, Betriquiz. Hascarzaha et Sancti Romani III rgs.
MALIZHAEZA XXII cgs.: Abendangu I rg., Arment. III reg., Ehari I rg., Gazaheta I rg., Berrozteguieta II rgs., Lassarte III rgs., Harizavalleta et Gardellhihi III rgs., Gaztellu et Meiana III rgs., Mendiolha, Hollarruizu et Adurzaha III rgs., Gastehiz III rgs., Arriaga I rg.
HIRASZAEZA XXlI rgs.: Gelhegieta II rgs., Iscona III rgs., Troconiz II rgs., Burgellu et Garonna II rgs., in alio anno I reg., Hararthini I rg., Aialha II rgs., Larrahara I rg.. Dullanzi II rgs.. Aniu I rg., Larraza et Arbelgoihen in duos annos III rgs., Hereinzguhin et Habaunzo III rgs.
HEGIRAZ XIIII rgs.: Hamamio I rg., Harhaia I rg., Haiztara I rg., Zalduhondo II rg., Mizkina I rg., Paterniana I rg., Hagurahin et Salurtegi I rg., Munniahin I rg., Pingunna I rg., Ocariz et Padura et Opaucu I rg., Harrizavallaga, Hegilior et Abulanga III rg. in anno.
ALFOZES XII rgs.: Heguiraz et Sancti Romani et Hurabagin et Albiniz et Hamezaha uno andosco. Hillardui et Arzanhegi, et Ibarguren, Anduiahin et Heinhu uno andosco, Zornoztegi, Irossona, Horibarri et Udalha uno andosco.
BARRANDIZ XXV rgs.: Galharreta I rg., Gordova I rg., Harriolha II rgs., Narbaiza II rgs., Garrea I rg., Hazpurua, et Hurigurenna et Zuhazulha I rg., Ermua I rg., Audicana I rg., Algio I rg., Deredia I rg., Andozketa I rg., Kircu I rg., Helkeguren I rg., Zuhazu I rg., Uhulla II rg., Erdongana I rg.
LANGRARES XXIIII rgs.: Novem Alfozes. Trasponte uno carnero, Mendihil I rg., Harrieta I rg. in anno, Eurtupiana I rg. in alto, Adanna I rg., Mendoza I rg., Eztarrona I rg., Otazaha I rg., Haztegieta I rg., Gobeio I rg., Zuhazu I rg., Lermanda I rg., Margarita II rgs., Gomegga I rg., Ariniz I rg., Zumelzu I rg., Benea I rg. , Suvillana I rg. , Elheni villa I rg., Luperho I rg., Quintaniella de sursum, Zavalla I rg., Billodas III rgs., Langrares III rgs.
DE MURIELLES XIII rgs.: Gerfalzaha I rg., Olhavarri I rg. Huerzas I rg., Mandaita I rg., Suvillana I rg., Murielles I rg., Urvillana I tg., Haizcoeta I rg., Artahaza I rg., Barboa I rg., Kineia I rg., Carcamu·I rg., Frasceneta I rg.
OSSINGANI XXV rgs.: Paves I rg., Arbigano I rg., Basconguelas I rg., Erenna I rg., Castellu I rg., Cassizedo I rg., Licingana I rg., Cassizedo I rg., Antepardo I rg., Molinilla I rg., Olibani una regga, Padul una regga, Comungnoni I reg., Billoria una reg., Arreio una reg., Lagus una reg., Moscatuero I reg., Torreciella I rg., Arzillana I rg., Billavizana I rg., Lunantu I rg., Ripa I rg., Torissu I rg., Carasta I rg., Zuhiabarrutia novem rgs., in Quartango duodecim rgs., in Urca octo rgs., Bocara I rg., Irzu I rg., Revendeca I rg., Olhaerrea I rg., Bardahuri I rg.
ALFOCE DE FORNELLO XX rgs.: Erenna I rg., Amuzquita I rg., Billaluenga I rg., Forniello I rg., LunivilLa I rg., Tuiu I rg., Sancti Juliani I rg., Ripamartini I rg., Lizinganiella I rg., Antezana I rg., Mazanos I rg., Melietes I rg., Quintaniella I rg., Igahigi I rg., Ripavellosa II rg., Aramignon I rg., Ripacufa I rg., Logrozana I rg., Baia I rg.
RIVO DE IVITA XXXV rgs.: Praalgo et Prango II rgs., Armendihi I rg., Atazaval I rg., Betruz I rg., Argote I rg., Sancti Meiano I rg., Torre I rg., Sancti Martini I rg., Galbari I rg., Cimentu I rg., Barolha I rg., Loza I rg., Alma I rg., Paldu I rg., Mesanza I rg., Savastian I rg., Bergilgona I rg., Langu I rg., Guzkiano I rg., Guzktano de suso I rg., Bustia I rg., Gogate I rg., Agellu I rg., Pudio I rg., Barizahaza I rg., Sagassaheta I rg., Orzalzan I rg., Uarte I rg., Marquina de iuso I rg., Carrelucea I rg., Marquina de suso I rg., Basahuri I rg., Hobecori I rg., Hassarte I rg.
HARRAHIA XLIII rgs.: Sancta Pia II rgs., Atahuri de suso II rgs., Atahuri de iuso II rgs., Okerhuri II rgs., Sabando de siso II rgs., Sabando de suso II rgs., Ebissate II rgs., Donnas II rgs., Mussitu II rgs., Kerrianu II rgs., Haizpilleta II rgs., Erroheta II rgs., Allegga II rgs., Cekungau II rgs., Elhorzahea II rg., Bahaheztu II rgs., Kesalla II rgs.; in his villis predictis ubi bacca occiderint, duas reggas donant. Oquina I rg., Izarza I rg., Azazaheta I rg., Birgara de suso et Birgara de tuso II rgs., Apignaniz I rg., Gessalva I rg., Bahanezta I rg., Berrocihavi I rg.
DIVINA XXlI rgs.: Oto et Oto III rgs., Huribarri et Urrialdo III rgs., Mandoiana I rg., Gerenga I rg., Legarda I rg., Arrazaha duas rg., Apodaca II rg., Mendiguren I rg., Arangiz I rg., Avoggoco I rg., Ihurre et Gopeggana III rg., Andiggana et Oranda III rgs., Zuffia de suso XIII rg., et Zuffia de iuso novem reggas.