Literatoak

Pouvreau, Silvain

  • AREJITA, A. "Silvain Pouvreau. XVII. mendeko euskal idazlea". POUVREAU, S.: (2006) Guiristinoen dotrina / Richelieu Cardinala ; Silvain Pouvreau apeçac escaraz emana. Bilbo: Labayru Ikastegia - Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa, 2006.
  • Armiarma. Literaturaren Zubitegia. "Silvain Pouvreau". [Kontsulta data: 2012-04-27].
  • GÓMEZ, R. (2008): "Euskal gramatikagintza zaharraren historia laburra: XVII-XVIII. mendeak". ARTIAGOITIA, X. eta LAKARRA, J. (arg.). Gramatika jaietan Patxi Goenagaren omenez. Bilbo: Euskal Herriko Unibertsitatea, 2008.
  • MICHELENA, L. Historia de la literatura vasca. Madril: Minotauro, 1960.
  • ONAINDIA, S. Euskal literatura I. Donostia: Etor, 1972.
  • OYHARÇABAL, B. "Les travaux de grammaire basque avant Larramendi (1729)". ASJU, 1989, 23:1 zbk. 59-73 orr.
  • RETOLAZA, Iratxe. "Iesusen Imitacionea". Euskal Literaturaren Hiztegia. EHU-Euskara Institutua, 2008. [Kontsulta data: 2012-04-27].
  • SALABERRI, P. Iraupena eta lekukotasuna. Euskal Literatura idatzia 1900 arte. Donostia: Elkar, 2002.
  • VILLASANTE, L. Historia de la literatura vasca. Bilbo: Sendo, 1961.