Etnografoak

Saragüeta Saragüeta, Perpetua

"Txorondo ", "Aritza ". Etnógrafa y escritora euskérica navarra, nacida en Mezkiritz, Erro, en 1905 y muerto en 1986. Colaboró con publicaciones como "La Voz de Navarra", "Argia" de Donostia y "Euskalduna" de Bayona, así como con "Fontes Linguae Vasconum" y "Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra", publicando en esta última la monografía Merkiritz. Autora asimismo del libro de memorias Nere Orolmenak (1977).

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Perpetua Saraguetari buruz.