Literatoak

Sarrionandia Uribelarrea, Joseba

BITAKORA KAIERA

Ingurubilean barrena abiatu da bidaztia
noiz eta non sartu den oroitzen ez duen arren.
Bidea ingurubila bat dela suposatzen du, gauza berrietan
iragandakoen isladak somatzen dituelakotz.
Baina iraganaren isladak ez dira atseginak, izugarriak dira
zentrorantz amiltzen dela erakusten deraukotelakotz.
Baina badea zentrorik?
Ala zabalalderantz amiltzen ote da?
Orduan pentsatzen du gordelekua behar duela eta zokoetan
gordetzen du aldizka bere burua. Baina izuak ere
bergordelekuetan ezkutatzen dira.
Orduan pentsatzen du noraezean galduko dela eta hari bat
behar duela labyrinthoan. Baina zer lokarritan
eutsi haria?
Ordun pentsatzen du oroitzapena bederen sostengatu behar duela
eta bitakora kaier bat eskribatzen du, ilunabarrero.
Hauxe da noraezean bitakora kaiera, bidaztiak
Haizerik gabeko itsasoan galerako ekaitza geroago eta
Gertuago somatzen duen lemazainaren antzera idazten du.
Etsipenez eskribatzen du:
ez prophetaren antzera, eroaren antzera baizik;
ez Jainkoentzat, marionetentzat baizik;
marionetak marionetentzat bezala eskribatzen du.
Eta bidaztiak badaki batzutan, baina bertzetan ez daki deusere:
nor den, bere burua nortzu diren ere.
Batzutan pentsatzen du Europan barrena dabilela
eulia emakume bilutsiaren gorputzean bezala.
Bertzetan bitakora kaiereko orrialde hutsei begira geratzen da,
deus ere pentsatu gabe, edo ingurubilak marrazten.

(Izuen gordelekuetan barrena, Edit. Bilbo Aurrezki Kutxa, 1981)

CUADERNO DE BITACORA

El viajero se encamina a través de la espiral aunque no
recuerda cuándo y dónde penetró.
Supone que el camino tiene forma de espiral, pues en lo
nuevo el reflejo adivina de lo ya sucedido.
Mas los ecos del pasado no son gratos, provocan terror:
muestran que se abate hacia el centro.
¿Pero hay centro acaso?
¿O se inclina quizá hacia los costados?
Entonces piensa que necesita un refugio y se esconde a
ratos por los rincones. Pero también el miedo corre
a ocultarse en su misma guarida.
Entonces piensa que se perderá a la deriva y que necesita
un hilo en el laberinto. Pero en qué argolla
amarrar el hilo?
Entonces piensa que al menos el recuerdo podrá sostenerlo
y escribe un cuaderno de bitácora, cada atardecer.
Este es un cuaderno de bitácora a la deriva, el viajero
escribe como el timonel que, en un mar sin viento,
adivina cada vez más cerca la tormenta del desastre.
Escribe con desesperación:
no como el profeta, sino como el loco;
no para los Dioses, sino para las marionetas;
escribe como la marioneta para las marionetas.
Y el viajero sabe a veces, y otras veces nada sabe:
quién es, quiénes son él.
A veces piensa que recorre Europa
como una mosca un cuerpo desnudo de mujer.
Otras veces se queda mirando las páginas en blanco
de su cuaderno de bitácora, sin pensar en nada, o dibujando espirales."

(Traducción de Gerardo Markuleta).


LABERINTOA HABITATU

J. Ikarus ihes joan da gauza ziur eta erreen eguzkira, hondartzako hareharrietara erortzeko.
-Erloju etengabeek markaturiko zarratua da laberintua -esan du J. Dedalusek.
J.Dedalusek lurrean utzi ditu hegalak, hegazti koloretsuen lumez moldaturiko esperantzak, iadanik urdinduak, haizeak biluzten dituela.
-Ezin da ihes egin laberintutik -dio-, habitatu egin behar da.
J. Dedalusek xinaurrien zangoetan lotu ditu hariak, maskorraren elezaharrean bezala, eta xinaurri bakoitza alde batetarantza doa, hamaika bide desberdin erakutsiaz. (Ekainak 25).

(Ni ez naiz hemengoa, Edit. Pamiela, 1985).

HABITAR EL LABERINTO

J. Ikarus ha salido huyendo hacia el sol de las cosas seguras y quemadas, para caer sobre la arena de la playa.
-El laberinto es un espacio cerrado, marcado por ininterrumpidos relojes, dice J. Dedalus.
J. Dedalus ha dejado en el suelo las alas, esperanzas hechas de plumas de aves multicolores, y descoloridas y arrebatadas por el viento.
-No se puede huir del laberinto -dice-. Hay que habitarlo.
J. Dedalus ata los hilos a la pata de las hormigas, y cada hormiga parte hacia una dirección, mostrando infinitos caminos diferentes. (25 de junio)."

(No soy de aquí. Edit. Orain. Egin biblioteca, 1995. Traducción de Bego Montorio).