Bertsolariak

Imaz, Fermín

Bertsolari guipuzcoano, nació en San Sebastián en 1879 y falleció el 8 de enero de 1929. Se conocen sus versos, entre ellos los que dedicó al desastre de Barranco de Lobo en 1909:

Ezin egon naiz ezer
egin gabetanik,
bertso bi paratzia
goguak eman dit...

***

Cuba'kua pasa ta
Melilla'n urrena,
iñork ezagutu dun
gerrik okerrena...

* * *

Makiña bat badira
emendikan joanak,
ez gizajoak beren gustoz,
bestek eramanak;
penatzeko ainbat badute
aitak eta amak,
zergatik diran neketan
azitzen diranak. etc.

En 1983 publica Auspoa su obra bajo el título Bertso Guziak (164 pp.).