Ingeniariak

Alfaro Fournier, Heraclio

Bere argitalpenen artean, aipa ditzakegu:

  • 'Possible improvement of present day aircraft', Journal of the Society Automotive Engineers, 1929, 25 (3);
  • 'The Autogiro Rotor', Aeronautical Engine Magazine, 1932, 4 oct-dec.