Teologoak

MANCISIDOR, Ignacio María

Escritor guipuzcoano, nació en Azkoitia en 1907 y murió en Loiola, Azpeitia, en 1961. Sacerdote jesuita. Autor de Deusto'ko Atezai Garate Jesu-Laguna, 1936; Otoitz-Bidea, 1948; Jesukristoren Bizitza, 1953; Gure Patroi aundia. Aita San Inazio'ren bizitza, 1965; Santu Biztzak, egunean eguneangoa. Lenengo eta Bigarren xorta, 1958 y 1959, dejando inédita la tercera serie de esta obra, así como Mayatzeko Loretako Irakurgayak e Igandetako Berri On itzalditxoak. Colaborador de «Deya». Traductor de Fray Luis de León. Miembro correspondiente de Euskaltzaindia (1958).

Bernardo ESTORNÉS LASA