Literatoak

Lizarraga, Joaquín

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Joakin Lizarraga Elkanokoari buruz.