Biografiak

IBASETA, María Jesús de

Tesorera de Emakume Abertzale Batza al resurgir en 1931.