Biografiak

GOITIA GARMENDIA, Juan Domingo

Labrador de Altzaga (Gipuzkoa) que en 1886 imprimió en Tolosa un pequeño tratado de agricultura en euskera titulado Eusquerazco Agricultura necazari euscaldunentzat guztiz egoqui datocen ejercicioac eracusten dituana eta Carlos irugarrenaren España-malla erregezco aguiriyan zaldundan Alzagaco necazari Juan Domingo Goitia Garmendia escribituba.