Literatoak

Gaubeka Duo, Bitor

Honako artikulu hau oraindik ez da entziklopedia honetan euskaraz landu. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak bilduman informazio gehiago eskura dezakezu Bittor Gaubekari buruz.

En la colección Bidegileak editada por el Gobierno Vasco hay más información disponible sobre Bittor Gaubeka.