Literatoak

Elissagaray, Mayi

Autora de la obra de teatro Ameriketako osaba (Gure Herria, 1958), Ene gizon gea (Gure Herria, 1957) y de la novela en francés Etcheandia (Gure Herria, 1961).