Literatoak

Pradere Arruti, Blas

Sacerdote y escritor en euskara. Nacido en Oñati en 1851 y muerto en San Sebastián en 1923.

En 1896 publica en Tolosa Satanasen bandera edo liberalqueriya, en 1897 publica en Donostia Secretos para hablar y escribir con claridad el bascuence. En 1905 aparecen Bergara'ko azitetxe jakintsu duikintar erregezkoa, Aitzbeltz'eko zuloa y Peñaflorida'ko Kondea... En 1897 fue premiado por su trabajo Oyartzun eta bere seme ospatsuak, en las Fiestas Euskaras de Oiartzun; en 1905, en las de Bergara, por Bergara'ko seme argidotarrak. En 1912 y 1914, fue premiado en las Fiestas de Tolosa y Hondarribia, respectivamente, por Tolosako erriyaren izenak lenago eta orain y Aundigoai eta aginbídeai zor zayotzen begirunea junto con Edaleentzako gogoangarriak.